KNK PLUS, v.d.

Informácie o produktoch: +421 903 715 229

Marketing: +421 917 979 003

e-mail: marketing@knkplus.skSídlo firmy:

KNK PLUS, výrobné družstvo

Majerská cesta 73974 01 Banská Bystrica

IČO: 47 151 994, DIČ: 2023800482

IČ DPH: SK 2023800482

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel:  Dr,

Vložka číslo:  455/S

 

 

 


ÚvodÚvod